reuma

-Fyra- staat voor fysiotherapie bij reumatische aandoeningen, -net- staat voor netwerk; een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde zorgverleners van patienten met reumatische klachten. Dit netwerk is georganiseerd in samenwerking met huisartsen, specialisten o.a. reumatologen orthopeden, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, reumaconsulenten en de reumavereniging.
Fyranet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het verlenen van zorg aan patiënten met reumatische klachten. Fyranet Zeeland is een afdeling van dit grote netwerk en betreft het verzorgingsgebied van alle ziekenhuizen op de Zeeuwse eilanden. Fyranet Zeeland is weer onderverdeeld in drie nauw samenwerkende regio’s, te weten Zeeuws Vlaanderen met Ziekenhuis De Honte te Terneuzen, Walcheren met Ziekenhuis Walcheren te Vlissingen en De Bevelanden met het Oosterschelde Ziekenhuis te Goes.
Fyranet is een initiatief van de medische faculteiten van de universiteiten van Leiden, Enschede en Rotterdam. Het project wordt door deze universiteiten voortdurend ondersteund en begeleid.
Hydrotherapie in warm water wordt als één van de meest aangewezen fysieke therapiemogelijkheden gezien.