Gezonde leefstijl Interventie

De leefstijlcoach ondersteunt mensen om in hun dagelijks leven zelf een blijvende gedragsverandering krijgen en een gezonde leefstijl op langere termijn.
Gericht op de belangrijke pijlers: voeding, beweging, stress, ontspanning en slaap. Het belangrijkste kenmerk van een leefstijlcoach, is dat zijn of haar aanpak coachen als grondslag heeft.
Een gezonde leefstijl houdt in dat u voldoende beweegt, gevarieerd en gezond eet en voldoende ontspanning neemt. Bovendien is het bij een gezonde levensstijl belangrijk dat u alcohol met mate drinkt, niet rookt en stress zo veel mogelijk vermijdt.
Een gezonde leefstijl verhoogt de weerstand tegen infecties Ć©n beschermt ons tegen het ontstaan van leefstijl gerelateerde ziekten (ook wel welvaartsziekten genoemd): obe- sitas, hart- en vaatziekten, kanker, suiker- ziekte, dementie en chronisch long- en nier lijden, virusziekten als Covid 19.
Interventies zijn weldoordachte, systematische aanpakken voor preventie, ondersteuning en hulp bij specifieke risico’s en problemen.